Menü

Zákon 307/2014 Z. z.

Oznam v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.

Zodpovedná osoba podľa zákona č. 307/2014 Z. z.

Zodpovedná osoba v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Základná škola s VJM Váhovce

podľa ustanovenia § 11. ods. 5. zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje:

určenie osobitnej organizačnej zložky: ITAK s. r. o.

adresa: Baštová 38, 945 01 Komárno

telefón: +421 905 223 001

e-mail: zsvjmvahovce@podaniepodnetu.sk

Spôsoby podávania podnetov: - ústne, písomne, elektronicky

Újdonságok

Kapcsolat

  • Základná škola s VJM Váhovce - Vágai Magyar Tannyelvű Alapiskola
    Hlavná 428
    925 62 Váhovce
    Slovakia
  • +421 31 7898216

Fényképalbum